1
Người đại diện: HUỲNH THANH TÙNG
Mã số thuế: 0315633976
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PACIFIC INTERNATIONAL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu