1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0987711987
Người đại diện: ĐẶNG TRẦN HIẾU
Mã số thuế: 0108614911
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 15/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 28 THÁNG 5

Danh mục ngành nghề:

  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm