1
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NAM VIỆT TIẾN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội, ngoại thất, đồ gỗ gia dụng; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn mỹ phẩm, nước hoa; Bán buôn đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn hàng da, giả da; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI