1
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XUÂN VẠN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI