1
Điện thoại: 0939548789
Người đại diện: LƯ HUỲNH ĐỨC
Mã số thuế: 2001335725
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÀ MAU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Sản xuất điện