1
Điện thoại: 0965711128
Người đại diện: Đặng Lan Anh
Mã số thuế: 2802882046
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AS

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật