1
Tỉnh thành : Thành phố Cà Mau / CÀ MAU
Điện thoại: 0901213090
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hùng
Mã số thuế: 2001330131
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGUYỄN HÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu