1
Tỉnh thành : Thành phố Tuy Hòa / PHÚ YÊN
Điện thoại: 0385875579
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Tươi
Mã số thuế: 4401098416
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂM TRÍ

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật