1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Vũ Thị Liên
Mã số thuế: 0202021725
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẬU LIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Khai thác thuỷ sản biển
  • Khai thác thuỷ sản nội địa
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa