1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Mã số thuế: 0316291891
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN XUÂN HỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày