1
Người đại diện: NGUYỄN HUY NGHĨA
Mã số thuế: 0109337594
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG Á ĐÔNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây chè
 • Trồng cây có hạt chứa dầu
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây lấy quả chứa dầu
 • Trồng cây lấy sợi
 • Trồng cây mía
 • Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
 • Trồng lúa
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Xây dựng công trình điện
 • Xử lý hạt giống để nhân giống