1
Điện thoại: 0918601181
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG
Mã số thuế: 3502390038
Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỒNG THÁI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic