1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Huỳnh Anh Tuấn
Mã số thuế: 0316238584
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NAM THIÊN LONG SG

Danh mục ngành nghề:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa cảng biển
 • Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
 • Bốc xếp hàng hóa cảng sông
 • Bốc xếp hàng hóa đường bộ
 • Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
 • Bưu chính
 • Chuyển phát
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ đại lý tàu biển
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
 • Dịch vụ điều tra
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác