1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THANH TUẤN
Mã số thuế: 0315715019
Ngành nghề chính: Sản xuất giày dép
Ngày cấp: 05/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHIỆP THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất giày dép