1
Điện thoại: 0348831853
Người đại diện: Vũ Ngọc Trung
Mã số thuế: 0317316228
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM KHÍ HÙNG PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Tái chế phế liệu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ