1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Người đại diện: PHAN THANH CƯỜNG
Mã số thuế: 4201831481
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ GAS

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ