1
Tỉnh thành : Thành phố Plei Ku / GIA LAI
Điện thoại: 0977681186
Người đại diện: HỒ TRỌNG NGHĨA
Mã số thuế: 5901190330
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG THỊNH TÂY NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ