1
Người đại diện: MẠC THỤY ĐAN VI
Mã số thuế: 0315598094
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG TRAVEL

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động tư vấn quản lý