1
Điện thoại: 02923686368
Người đại diện: LÊ HỒ BẢO GIANG
Mã số thuế: 1801666121-002
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 04/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH PHÚC LÂM PETRO TÂY ĐÔ – CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ