1
Điện thoại: 0389434140
Người đại diện: LÊ PHÚ TƯỜNG
Mã số thuế: 1602160235
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH PHƯỚC TƯỜNG TG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Phá dỡ
  • Xây dựng nhà để ở