1
Điện thoại: 0914252729
Người đại diện: LÊ THANH PHÚ
Mã số thuế: 4201842148
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH PM WINDOW

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại