1
Người đại diện: Wang Baisen
Mã số thuế: 3702890775
Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Ngày cấp: 07/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Power Well International

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác