1
CÔNG TY TNHH PRINT YOUR EX
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở, trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp tại trụ sở và không bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở) (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
+ trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).
– 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
+ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ Logistics; Môi giới thuê tàu biển, máy bay; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Dịch vụ thương mại điện tử (thực hiên theo khoản 2 điều 24 nghị định 52/2013/NĐ-CP)
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng. Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, lưu trữ cơ sở dữ liệu. Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)(trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm); Tư vấn truyền thông và marketing; Tư vấn về chuyển giao công nghệ; Dịch vụ khoa học thuật: tích hợp hệ thống, chuyển giao công nghệ thông tin.
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
+ Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: tổ chức sự kiện (không thục hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hoá chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI