1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02871077777
Người đại diện: NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA
Mã số thuế: 0315524582
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH PROSONAR

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp