1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0982248158
Người đại diện: Triệu Thị Ngọc Phương
Mã số thuế: 0108999891
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
Ngày cấp: 21/11/2019
CÔNG TY TNHH PURES GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu