1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN HỮU ĐẠT
Mã số thuế: 0108760581
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 29/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH Q-NITTO HONG KONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu