1
Người đại diện: ĐỖ XUÂN MƯỜI
Mã số thuế: 0316423650
Ngành nghề chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VIỆT NHẬT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác