1
Người đại diện: BÙI MẠNH XÂY
Mã số thuế: 0201951982
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN MX

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • In ấn
  • Lập trình máy vi tính
  • Quảng cáo
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sao chép bản ghi các loại
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính