1
CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG TRAVEL
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7710 : Cho thuê xe có động cơ

Ngành nghề kinh doanh:

– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5221: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
+ (trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay. Đại lý vé xe (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi Tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 7911: Đại lý du lịch
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI