1
Điện thoại: 0378211118
Người đại diện: NGUYỄN MINH ĐĂNG
Mã số thuế: 3502389096
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản biển
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALPHA GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Khai thác thuỷ sản biển
  • Khai thác thuỷ sản nội địa
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa