1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0975081272
Người đại diện: Trần Vũ Tùng
Mã số thuế: 0315417781
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẠNH HƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại