1
Người đại diện: HÀ THỊ TUYỀN
Mã số thuế: 0109224720
Ngành nghề chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH R.I.T.A COSMETIC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ