1
Tỉnh thành : GIA LAI
Điện thoại: 0364892262
Người đại diện: LƯƠNG ĐẮC THỊNH
Mã số thuế: 5901123648
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí
Ngày cấp: 25/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH RAINSTORM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật