2
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: YAMASAKI NORIKAZU
Mã số thuế: 0315700710
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 24/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH REM VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan