3
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: SHIN SEUNG-WOO
Mã số thuế: 0315546434
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH REZIENA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động tư vấn quản lý