1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Đặng Thị Mỹ Linh
Mã số thuế: 0316160232
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH RK TRADING

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan