1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02837128291
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
Mã số thuế: 0315419517
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
CÔNG TY TNHH ROCOCO VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)