1
Điện thoại: 0912194737
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH HƯNG
Mã số thuế: 3603626385
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 27/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH RƯỢU VANG LONG HƯNG PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ