1
Người đại diện: LÊ THỊ NGÂN
Mã số thuế: 0109336872
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH RW JYN COSMETIC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu