1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP NAM PHƯƠNG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2592 : Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại
– 2512: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
– 2513: Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
– 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
+ Chi tiết:Rèn, dập, ép và cán kim loại
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– 2593: Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
+ Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI