1
Điện thoại: 0988869807
Người đại diện: TRẦN QUANG TUYẾN
Mã số thuế: 0316478032
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SAIGA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động