1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0866123465
Người đại diện: Nguyễn Trần Anh Duy
Mã số thuế: 0315447627
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SAIGON MONTESSORI GARDEN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động