1
Người đại diện: MINH CHAU
Mã số thuế: 0315548093
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SAIGON VALLEY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Xuất bản phần mềm