1
Người đại diện: Nguyễn Bình Định
Mã số thuế: 3502432753
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SAN LẤP MẶT BẰNG THANH BÌNH 79

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Phá dỡ