1
Điện thoại: 0961813909
Người đại diện: Cao Thanh Vũ
Mã số thuế: 0316994460
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MAI HOÀNG