1
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG HUY
Mã số thuế: 2802650020
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ HUY THỦY QT

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế