1
Điện thoại: 0787202525
Người đại diện: TRẦN THỊ VƯỢNG
Mã số thuế: 5701985153
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH HƯNG HẠ LONG