1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN TRÍ TRUNG
Mã số thuế: 0315768116
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 03/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MUA BÁN PHỤ LIỆU MAY NGUYỄN ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác