1
Người đại diện: LÊ THỊ HOÀNG GIANG
Mã số thuế: 0315645001
Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY GIA PHÚ

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Quảng cáo
 • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ