1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Lương Chí Đạt
Mã số thuế: 0316251930
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BULONG ỐC VÍT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu